home
 
tentoonstelling
openingsweekend
historische evocatie van de slag
evenementen
 
toeristisch aanbod
bezoekersinformatie
contact
partners
 
 
 
 
 
 

 

français english Deutsch
  publicatie Oudenaarde 1708  
  slagveldarcheologie in Oudenaarde: de DVD  
         

 

 

 

 

 
aanleiding inleiding zonnekoning de hertog van Marlborough
11 juli 1708 maquette vauban de Fransen
landschap wooncultuur de geallieerden

 

 

De Slag bij Oudenaarde was voor de periode van de eerste helft van de 18de eeuw een van de grootste en belangrijkste in Europa. Het is ook een van de weinige slagen van die omvang die nog archeologisch onderzocht kan worden. De stad Oudenaarde wil het wetenschappelijke onderzoek daarom alle kansen geven. Het gaat immers om een pilootproject dat kan dienen als voorbeeld voor Vlaanderen en de rest van Europa.

De zorg voor het militaire erfgoed van vóór de Eerste Wereldoorlog was voor minister Dirk Van Mechelen een belangrijke reden om het onderzoeksproject te steunen. Het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw – een van de partners die de herdenking van 300 jaar Slag bij Oudenaarde mee helpen organiseren – ontving daarom via een projectoproep van VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen een subsidie om de methodologie van het onderzoek te documenteren en te verwerken tot een DVD.

Voor het onderzoek kan de stad Oudenaarde rekenen op heel wat steun, ook uit het buitenland. Medewerkers van de Britse Battlefields Trust kwamen in november van vorig jaar naar Oudenaarde om hun onderzoeksmethode bij ons toe te lichten. Met een metaaldetector gaat men op zoek naar restanten van de veldslag zoals musketkogels, knopen en andere voorwerpen. Door deze vondsten nauwgezet in kaart te brengen, krijgen wij een zicht op wat er 300 jaar geleden precies is gebeurd.

Onder het wetenschappelijke toezicht van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed zullen vrijetijdsarcheologen van bij ons bij het onderzoek op lange termijn worden betrokken. Ook dat is uniek in Vlaanderen.

In 300 jaar is het landschap ingrijpend veranderd. Voor een accurate reconstructie van hoe de omgeving rond Oudenaarde er in 1708 uitzag, kunnen we rekenen op de begeleiding van het historisch onderzoek door de archivaris van het stadsarchief van Oudenaarde.

Onderzoekers van de Universiteit Gent helpen ons op bepaalde plaatsen in de bodem te kijken. Zij doen dat door elektromagnetische weerstandsmetingen. Verstoringen in de bodem kunnen zo worden opgespoord. Misschien vinden we op die manier plaatsen waar mogelijk gesneuvelden van de veldslag zijn begraven.

Maar het zijn vooral de eigenaars en gebruikers van de akkers en weilanden rond Oudenaarde die het onderzoek mogelijk maken. Zonder hun toestemming zou de Vlaamse Overheid geen vergunning voor onderzoek met metaaldetectoren afleveren.