home
 
tentoonstelling
openingsweekend
historische evocatie van de slag
evenementen
 
toeristisch aanbod
bezoekersinformatie
contact
partners
 
 
 
 
 
 

 

français english Deutsch
     
   
         

 

 

 

 

 
aanleiding inleiding zonnekoning de hertog van Marlborough
11 juli 1708 maquette vauban de Fransen
landschap wooncultuur de geallieerden
Sébastien Le Prestre de Vauban

 

 


Het tijdvak waarin Vauban leefde is voor het vastleggen van Frankrijks grenzen doorslaggevend geweest. Vauban zelf had daarin een belangrijk aandeel. Steden zoals Oudenaarde, maar ook Ieper, Doornik, Valencienne en Dinant, om er maar enkele te noemen, speelden een belangrijke strategische rol. Het zijn ook voorbeelden van steden die voorzien werden van zgn. ‘Vaubanversterkingen’. Het zijn ook die steden die een plaats verwierven in de reeks van maquettes waarvan die van Oudenaarde éénmalig Frankrijk verlaat voor de tentoonstelling “Oudenaarde 1708: een stad, een koning, een veldheer”.

Sébastien Le Prestre de Vauban is afkomstig uit het Franse dorpje Saint-Léger-de-Foucheret dat vandaag luistert naar de naam Saint-Léger-Vauban. Hij werd geboren in 1633 en leefde tot 1707. De Slag bij Oudenaarde heeft hij dus niet meer meegemaakt, maar zijn versterking van de stad speelde wel een belangrijke strategische rol.

Reeds van kindsbeen af was Sébastien, een telg uit de lagere landadel, gepassioneerd door vestingbouwkunde. Hij blonk uit in wiskunde en tekenen en trad na zijn studies als jonge man van achttien toe tot het leger. Het werd het begin van een lange en schitterende loopbaan als militair en vestingbouwer. Tijdens zijn militaire carrière voerde hij 48 belegeringen uit, verbouwde hij meer dan honderd vestingsteden en ontwierp hij een dertigtal nieuwe fortificaties of citadellen langsheen de grenzen van Frankrijk.

Vauban was dan ook een groot deel van zijn leven op reis. Hij trok van stad tot stad om de verstingswerken te inspecteren of om deel te nemen aan de krijgsverrichtingen. Tijdens de duizenden kilometers die hij jaarlijks aflegde – vaak over slechte wegen en in moeilijke omstandigheden – maakte hij aantekeningen en schreef hij zijn memoires.

De verdedigingswerken van Vauban waren erop gericht om het geschut zo ver mogelijk weg te houden van de hoofdomwalling van een stad. Daarvoor werkte hij de versterkingen uit in de diepte en zorgde hij ervoor dat de impact van het geschut op de stad berpekt bleef. Op de maquette van Oudenaarde is dit principe duidelijk zichtbaar met de typische vooruitgeschoven voorversterkingen.